Odesláním formuláře udělujete společnosti SUNKINS a. s., se sídlem Americká 17, Praha 2, 120 00, IČ 27862267, DIČ CZ27862267, souhlas se zpracováním, shromažďováním a uchováváním osobních údajů, které ji poskytuji.

Tato data jsou poskytována primárně za účelem přípravy nabídky služeb pro klienta. Některé poskytnuté údaje uvedené v žádosti mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Klient souhlasí s šířením obchodních sdělení elektronickou formou (§7, 480/2004 Sb.). Souhlas klient poskytuje na dobu neurčitou. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost SUNKINS a.s. pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Klient tímto zároveň výslovně souhlasí s tím, že společnost SUNKINS a.s. je oprávněna předat osobní údaje klienta poskytovali poptávané služby a že je po společnost SUNKINS a.s. oprávněna předat osobní údaje klienta jinému subjektu na základě smlouvy mezi třetí osobou a společností SUNKINS a.s.

Klient může kdykoliv písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze společnosti SUNKINS a.s., ta si poté ponechá pouze ty údaje, které jsou nezbytné ke správě existujících smluvních vztahů, sjednaných jejím prostřednictvím.

Odmítnutí odpovědnosti: Výsledky klientů jsou zcela individuální a jsou závislé na mnoha faktorech jako je např. zdravotní stav klienta, dodržování předepsaného režimu, pohybová aktivita apod. Výsledky jednotlivých klientů mohou být odlišné.

Co se děje, pokud se zanáší Váš organismus?


Chcete zjistit, zda se potřebujete zaměřit na očistu organismu? V jaké fázi zanášení organismu se nacházíte? Více v našem článku.

Detoxikace - intoxikace organismu
Obr.: Zvládne toto všechno Váš organismus?
 
 

Proces odstraňování homotoxinů má šest fází:

První fáze: vylučovací

Všude, kde jsou sliznice, si tělo tvoří sekret a snaží se homotoxiny vyloučit (stolice, moč, pocení, slzení, menstruace, hleny). Tato fáze ještě není patologická, i když projevy nejsou zrovna příjemné. Pacient smrká, kašle, je zahleněný, potí se. Na psychické úrovni se jedná o nervozitu a neklid.
 

Druhá fáze: reakční

Známe ji spíše pod pojmem zánět. Jde o boj organismu s jedy. Tělo si vytvoří zánět, chce v ohni zánětu homotoxin spálit. Bakteriím a virům se v takovém prostředí nedaří. Vznikají netoxická rezidua (zbytky), které se dají vyloučit. Zánět je tedy chápán jako pomocník, kdy se tělo samo snaží o návrat do stavu zdraví. Tato fáze je velmi důležitá a mnohdy rozhodující pro další vývoj nemoci a zdraví. Často je to záležitost zcela nenápadná, ale může být provázena nepříjemnými projevy (bolest, horečka, různé kožní projevy, pocit nevolnosti). Pokud tyto příznaky potlačíme protizánětlivým prostředkem, uleví se nám. Ale homotoxin, který měl být spálen, zůstává v těle a tělo je nuceno hledat jinou cestu, jak se ho zbavit.
Opakuje se fáze vylučovací. A tak po potlačené (přechozené) nemoci zůstává rýma, kašel, zvýšené pocení. Nádoba je plná, nevyprázdnila se a za krátkou dobu opět vznikne zánět. Jednou je na sliznici ušní, pak nosní, jindy postihne průdušky, ledviny nebo kloub. Rozdíl je v tom, že pacient navštíví jednou ORL oddělení, pak plicní, revmatologii, urologii. Na každém specializovaném pracovišti lékař vnímá ten „jeho“ zánět a potlačí jej. Nemoc patřící do jeho kompetence „vyléčí“. Ale za 14 dní má pacient zánět jinde a rozvíjí se bludný kruh. Je těžké nepodat protizánětlivý lék, když pacient trpí. Když je život pacienta ohrožen, musíme podat protizánětlivý lék. Ale někde je začátek toho bludného kruhu. Máme se snažit podporovat zánět, podporovat vylučování a ne příznaky potlačovat. Musíme vytvořit v těle podmínky, aby se samo mohlo léčit, pacient patří do postele, potřebuje klid, inhaluje, zvýší pitný režim, podporuje pocení, vylučování, čistí nádobu. Reakční fáze se na psychické úrovni projeví třeba reaktivní depresí nebo hyperkinetickým syndromem.
 

Třetí fáze: ukládací

Tělo neustále hledá způsob, jak se zbavit homotoxinů. Když nestačí první ani druhá fáze, homotoxin se začne ukládat do mezibuněčného prostoru kdekoliv v těle. Zpočátku se jedná o přechodné stadium, které však může přejít do stadia trvalého. Homotoxiny se ukládají do tukového vaziva (nadváha). Mohou se tvořit kameny a písek v ledvinách, ve žlučníku či v jiných žlázách. Dochází k zácpě a ve střevech se hromadí nestrávené zbytky potravy a škodliviny. Ženy mají celulitidu, tvoří se jim „pomerančová“ kůže na stehnech a deformuje se jim postava. Tvoří se křečové žíly a hemoroidy. Dochází k velkému funkčnímu zatěžování jaterních buněk, které musí zvýšeně detoxikovat tělo od alkoholu, nikotinu, syntetických prostředků, léků, těžkých kovů, smogu a jiných škodlivin. Třetí fáze je charakteristická tvořením různých otoků, ztluštěnin a zduřenin. Tvoří se cysty (cysta je dutý prostor v orgánu např. v ledvinách, ve vaječníku nebo prsu, do kterého si tělo odloží nepotřebné homotoxiny jako do skladiště). Cysta se zvětšuje, tlačí na okolní orgány, může bolet, hrozí, že praskne, obsah se vylije do dutiny břišní a může vzniknout otrava. V takovém případě chirurg cystu odstraní. Tělu velmi významně pomůže, protože ho zbaví přebytečných homotoxinů. Na čas se tělu uleví, ale pokud není odstraněna příčina a nádoba vyprázdněna, pak je jen otázkou času, kdy se zase někde v těle vytvoří cysta nebo jiná forma ukládání.

HLEDÁTE POMOC S DETOXIKACÍ? Nechte si sestavit detoxikační jídelníček od našich odborníků Náš výživový poradce vám připraví účinný detoxikační jídelníček. S odborníkem v zádech to prostě půjde lépe! Dejte vale únavě!
Předchozí tři fáze jsou charakterizovány tím, že se homotoxin nachází v mezibuněčném prostoru (mezenchymu), není poškozena buňka a není oslaben imunitní systém. Tělo je schopno léčení a dokáže se ještě čistit.
Pokud si špatným životním stylem udržujeme nádobu stále plnou, začnou homotoxiny pronikat do buněk některého orgánu či některé sliznice, zejména pokud jsou hodně exponované (zatěžované).
 

Čtvrtá fáze: impregnační

Homotoxin začíná narušovat vnitřní strukturu buňky a způsobuje poruchu funkce daného orgánu. Dochází k poškozování buněk např. jater, ledvin, mozku, nervů, kloubů. Objevují se vleklé chronické záněty a patří sem i tzv. únavový syndrom. Do buňky se nedostává výživa, vázne buněčný metabolismus a buňce chybí energie. V této fázi se vyskytují různé nervové poruchy, charakteristické jsou alergie, ekzémy, lupénka, vitiligo a další kožní potíže. Objevují se migrény a jiné bolesti hlavy, různé vředové choroby, chudokrevnost, potíže s krevním oběhem, dochází k poruchám imunity. Na psychické úrovni popisujeme deprese a úzkostné stavy. Jestliže tento proces pokračuje dále, homotoxin trvale působí na buňku a časem dochází k degeneraci tkáně.
 

Pátá fáze: degenerační

Onemocnění se naplno rozvíjí a je diagnostikováno (artróza, osteoporóza, fibróza, roztroušená skleróza, syndrom angíny pectoris, infarkt myokardu, diabetes mellitus = cukrovka, Bechtěrevova choroba a mnoho dalších). Na psychické úrovni se jedná např. o schizofrenii.
 

Poslední fáze: destruktivní

Tato fáze je charakteristická rozpadem, destrukcí, rakovinným bujením a většinou se jedná o velmi vážné stavy, které nezřídka končí smrtí.
Poslední tři fáze naznačují průnik homotoxinu do buňky a narušení struktury, degeneraci, případně destrukci a již je porušena obranyschopnost organismu. Příznaky jsou viditelné a dají se registrovat různými vyšetřovacími metodami. Pacient potřebuje nějaký lék, protože není sám schopen nemoc překonat.
Postupně dochází k vyčerpání adrenokortikoidní rezervy.
V souvislosti, resp. paralelně s intoxikací probíhají v našem těle další destruktivní procesy. Postupně se zanáší střevní klky a stěna tenkého střeva se stává méně a méně propustnou (podobně jako zanesené sítko). Důsledkem toho se do krevního oběhu nedostane patřičné množství živin a buňky začínají intenzivně strádat (poruchy nitrobuněčného metabolismu a špatná regenerace). V této chvíli mluvíme o „buněčné podvýživě“, která může mít různé následky. Podvyživené buňky plní svoji funkci jen částečně a může dojít k tomu, že zcela zkolabují a neplní svoji funkci vůbec.

Signály organismu

Naučit se rozlišovat signály, kterými s námi naše tělo komunikuje, je základní předpoklad pro udržení stálé kondice a vitality.
Pokud je všechno v pořádku, naše tělo „mlčí“. Máme pocit jakési vnitřní svobody, překypujeme čilostí, energií a optimismem. Zdraví se odráží na naší pokožce i zářivých očích, kterých nedocílíme ani vynalézavým líčením, ani kontaktními čočkami. Pokud tento popis odpovídá Vašemu stavu, můžete být spokojeni. Téměř s jistotou se dá hovořit o tom, že se k svému tělu chováte správně.
Jestliže se však vyskytne problém, vyšle tělo okamžitě varovný signál.
 
Nejčastějšími signály jsou:
  •   únava
  •   bolesti
  •   stav stolice
  •   barva a zápach moči
  •   potíže s vlasy, nehty, kůží
  •   zahlenění
  •   pocení
  •   chutě
Únava je prvním příznakem nedostatku vitaminů, minerálů a  nedostatečné výživy.
Bolestí jsme varováni, že určitá část našeho těla není v pořádku, a zároveň vybízeni postarat se o nápravu. Bolest signalizuje, že dochází nebo už došlo k poruše nějaké funkce, vzniku zánětového ložiska nebo jiného poškození systému, a nutí nás porušené místo šetřit. Pokud nebudeme hledat příčinu této bolesti, ale budeme ji jen utlumovat léky, může se stav postupně zhoršovat až propukne v otevřenou nemoc.

Kvalita zdraví je podmíněná dobrou činností trávícího systému. Všechno, co sníme, se musí v těle zpracovat – vytřídit, rozštěpit, vstřebat a vyloučit. Stav stolice proto významně vypovídá o našem zdravotním stavu. Zdravý a dobře vyživovaný člověk má stolici 2–3× denně. lehce vytlačitelnou, dobře formovatelnou a téměř nezapáchající stolici. Stolice nepravidelná, tvrdá, silně zapáchající, která se nedá spláchnout nebo je hráškovitá, znamená, že se trávící systém potýká s problémem.
Poměrně častým signálem organismu je zácpa. Jedná se o funkční poruchu, která je projevem zejména nedostatku vlákniny, pohybu, tekutin a vlivu stresu a napětí.
Velké množství plynů ve střevním systému signalizuje dysmikrobii, což je přemnožení nežádoucích bakterií a plísní ve střevech.
Častá užívání antibiotik neskýtají řešení!! Ve střevech máme bakterie, které jsou pro jejich činnost nepostradatelné. Při opakovaném léčení antibiotiky dochází k jejich zničení a tím je dán prostor k tvorbě a růstu plísní.
Pitný režim neodmyslitelně patří do správné výživy. Podle barvy a zápachu moči poznáme, jak na tom jsme. Moč, kterou vylučuje zdravé, správně vyživované a dostatkem tekutin zásobované tělo, je bez barvy (nanejvýš je zbarvená světložlutě) a zápachu.
Pocení, zvláště noční, je důkazem zhoršené činnosti ledvin a jater. Když se ráno vzbudíme zpocení jako když nás někdo hodil do vody, naše ledviny už pracují „na doraz“. Tělo si tímto způsobem pomáhá při vylučování odpadních látek pokožkou. Tento pot je charakteristický svým silným zápachem (na rozdíl od potu produkovaného například při sportovních výkonech). Často se přidává pocit tlaku v oblasti ledvin, tj. v křížové oblasti. Všechny tyto signály hovoří o nedostatečné činnosti ledvin a nadměrném hromadění odpadních látek. Vyšetření krve i moče jsou často v prvních fázích negativní. Jelikož v ledvinách dochází ke zpracovávání minerálních látek, je víc jak pravděpodobné, že jejich porucha povede sekundárně k poruchám kostního a kloubního aparátu a rovněž k poruchám v pohlavním systému. Jestliže se snažíme nadměrné pocení pouze kosmeticky zakrýt různými antiperspiranty, dosáhneme jenom toho, že v podstatě tělu bráníme ve vylučování odpadu.
Potíže s kůží, vlasy a nehty jako je vypadávání vlasů, lámání nehtů, popraskaná kůže na patách, tvorba vyrážek a ekzémů, akné – to vše rovněž signalizuje hromadění odpadních látek (zejména ve střevech) a nedostatek živin. Na šedivění vlasů se podílí nedostatek mědi a na plešatění nedostatek cínu. Hovoří se, že vlasy jsou obrazem sliznice střev, činnosti jater a ledvin a úrovně mikroživin a toxických látek ve střevech. (Opět, jako všechno, ani toto nejde úplně generalizovat. Jsou i dobře vyživovaní lidé, kteří mají šediny nebo pleš. I zde se může na daném stavu jistým procentem podílet genetická informace).
Naše tvář a naše kůže rovněž hovoří o tom, jak pracuje vnitřek našeho těla. Jestliže máme problémy s pletí, potřebujeme vyčistit svoje tělo a změnit stravovací návyky tak, aby v naší výživě byly všechny potřebné látky – pak se naše pokožka upraví a bude opět čistá a zářivá.
Časté zahlenění nosu, záněty dýchacích dutin, dlouhotrvající kašel, častá onemocnění dýchacích cest, zánětlivá onemocnění ženských pohlavních orgánů, onemocnění uší s poruchou sluchu, problémy s prostatou, tvorba cyst – to všechno znamená, že tělo již hromadí odpadní látky v různých částech, které mají nějaký kontakt s vnějškem.
Chutě, které máme v průběhu dne, jsou důkazem toho, že naše tělo nedostalo to, co potřebuje, a vůbec to není závislé na tom, kolik jsme toho snědli. Tělo si prostě a jednoduše žádá svoji výživu.
 
Celkově očista organismu má svoje místo v oblasti prevence a rozhodně, pokud se rozhodnete ji postoupit, se budete cítit lépe. Držíme palce!
 
HLEDÁTE POMOC S DETOXIKACÍ? Nechte si sestavit detoxikační jídelníček od našich odborníků Náš výživový poradce vám připraví účinný detoxikační jídelníček. S odborníkem v zádech to prostě půjde lépe! Dejte vale únavě!
 

Jak Vám s hubnutím pomůžeme my? poradce
Naši výživoví poradci pracují podle Komplexní nutriční typologie. Jedná se o metodu, kterou vyvinuli přední odborníci na stravování v čele s RNDr. Petrem Fořtem, Csc.

Na základě komplexní diagnostiky vašeho těla zjistíme váš metabolický typ. Poradíme vám, jak se máte správně stravovat.

Získáte vzorový jídelníček a seznam potravin, které jsou pro vaše tělo vhodné a kterých byste se měli vyvarovat.
 
 

Související články

 

22 dietních tipů do vaší kuchyně!

book
Stáhnout e-knihu zdarma arrow

Pusťte se do hubnutí s námi!

Unikátní metoda hubnutí!

Zjistěte více o metodě, která funguje.

Jaká bude cena?

Cena vstupní konzultace je pouhých 200 Kč.

Kde nás najdete?

Máme 57 poboček po celé ČR.
Podívejte se na seznam.

Jak jsme pomohli ostatním?

Podívejte se na příběhy našich klientů.

Dietologické poradny provozujeme v: